Последният update по пътя към въглеродната нула: нов Европейски Баухаус

Какво е това?

Европейският Баухаус е екологичен, икономически и културен проект на Европейската комисия, чиято основна идея е чрез комбинация от дизайн, устойчивост, финансова достъпност и инвестиции да изпълним задачите на Европейския зелен пакт, за да стигнем възможно най-скоро и най-ефективно целта от нулеви въглеродни емисии на нашия континент.

Каква е целта на Европейския Баухаус?

Чрез този европейски проект се цели да се изпълни Зеленият пакт, но по един иновативен и интересен начин, в чийто център са хората на Европа. Това е движение, основано на устойчивост, естетика и приобщаване на гражданите към ценностите и възможностите, които ще ни предостави едно бъдеще без въглеродни емисии.

Какво всъщност ще представлява Европейският Баухаус?

 • Форум за дискусии;
 • Място на изкуствата и културата на Европа;
 • Сборен пункт за световни експерти и предприемачи;
 • Акселератор;
 • Експериментална лаборатория за иновативни идеи.

Кой може да се включи?

 • Артисти;
 • Архитекти;
 • Научни работници;
 • Инженери;
 • Дизайнери;
 • Ученици и студенти;
 • Всеки, който има интерес към едно по-зелено бъдеще.

Кога и как ще се изпълни Европейският Баухаус?

 • Първа фаза: етап на проектиране (пролетта на 2021 г.)

Целта на този етап е бъде оформена концепцията на проекта въз основа на съвместна творческа работа, насочена към проучване на идеи, определяне на най-неотложните нужди и предизвикателства. Като част от този етап, също така през пролетта Комисията ще стартира първото издание на новата европейска награда „Баухаус“.

 • Втора фаза: изпълнение (есента на 2021 г. – 2023 г.)

По време на тази фаза ще бъде отправена покана за представяне на предложения от европейски граждани. Ще бъдат избрани 5 идеи, които да се реализират, като всяка от тях трябва да бъде свързана с устойчивост, изкуство и култура. Например, проекти, свързани с демография, със стройтелство на сгради с устойчиви материали, с енергийна ефективност и др.

 • Трета фаза: след 2023 г.

Цели се да се създадат Баухаус проекти в и извън Европа като платформи и форуми за споделяне на идеи, където гражданите могат да почерпят мнение и опит за изкуствения интелект, устойчиви методи за зелено предприемачество и др.

Какво се случи досега?

След обявяването на проекта преди няколко дни, към момента се създава сайтът на Европейския Баухаус, който ще функционира като сборен пункт на участниците. Предстои да се определят по-конктрено бъдещите действия, както и да се уточни бюдежът на проекта.

С две думи…

Европейският Баухаус е творческа инициатива, която цели да събере на едно място хората на изкуството, дизайнерите, инженерите, учените, предприемачите, архитектите, учещите и всички, които имат интерес. С развиване и осъществяване на иновативни идеи, като им се осигурява необходимото финансиране, ще се постигне не само технологичен прогрес. Ще постигнем така заветната въглеродна нула или, иначе казано, едно по-чисто и устойчиво бъдеще за нас и за идните поколения.

Трябва да бъдем новатори – не забравяйте, че най-големите човешки постижения са били продукт на безумни идеи.“ – Ричард Брансън

А може ли да има по-голямо постижение от една чиста планета?

 

Автор: Радослава Качорина