Стани buddy (ментор) в ESN

Скоро ще започне новият семестър и на новопристигащите студенти по програмата Еразъм+ ще им трябва малко или много помощ.

място на провеждане Място: София, Пловдив, Велико Търново, Свищов и Русе

период на провеждане  Период на провеждане: втори семестър на академичната година 20/21

Организатор: ESN Bulgaria

  • София: ESN New Bulgarian University, ESN UCTM, ESN Sofia University, ESN UACEG, ESN UNWE,
  • Пловдив: Erasmus Student Network Plovdiv,
  • Велико Търново: ESN Veliko Tarnovo,
  • Свищов: Erasmus Student Network Svishtov,
  • Русе: ESN University of Ruse.

Станете ментор, ако искате да упражните езиците си, да намерите нови приятели или просто да помогнете за “прохождането” на чуждестранните студенти в нашата страна.

Профил на доброволците:

  • да сте студент в университет, в който има ESN представителство,
  • да сте позитивно настроени и отворени към нови запознанства,
  • да имате желание да помагате и да допринасяте на общността,
  • да искате да се забавлявате по нови начини и с нови готини хора от цял свят.

За повече информация може се свържете с представител на ESN във вашия университет.

За да се включите като ментор, се свържете със секцията на ESN във вашия университет

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

Източник: ESN Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в менторската инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.