Стаж като младши професионалист в делегация на ЕС

На всеки две години Европейската служба за външна дейност и Европейската комисия отварят позиции за висококачествени стажове в делегациите на ЕС по света. За кръга от 2021 до 2023 г. ще бъдат предложени минимум 54 млади професионалисти (по 2 на държава-членка), но допълнителни длъжности могат да бъдат финансирани чрез доброволни вноски на държави-членки на ЕС.

място на провеждане Място: една от 143-те делегации на ЕС

период на провеждане  Период на провеждане: 2021 – 2023 г.

Работодател: European External Action Service (EEAS) и European Commission (EC)

Младши професионалисти, командировани в делегациите на ЕС, участват в висококачествена програма, работеща с Европейската служба за външна дейност (EEAS) и Европейската комисия (EC). Те ще придобият опит от първа ръка в работата на делегациите и задълбочено разбиране на тяхната роля в прилагането на външните политики на ЕС.

Профил на кандидатите:

 • Граждани от държава-членка на ЕС,
 • Да притежава най-малко университетска степен, еквивалентна на магистърска степен в област, свързана с дейностите на делегациите;
 • С отлично владеене на английски и / или френски език; владеенето на други езици е предимство;
 • Кандидати, които проявяват голям интерес и мотивация за работа в Делегация;
 • Професионалният опит, извънкласните дейности като доброволчество или публикации са важен актив.

Повече информация може да намерите тук.

Стажът е платен.

На избраните кандидати ще бъде предложен 12-месечен договор (с възможност за подновяване за 12 допълнителни месеца); месечна субсидия, вноска за настаняване и вноска за затруднения.

Стажантите ще имат право на месечен пакет за възнаграждение, съставен от:

 • безвъзмездна помощ от 1419 EUR;
 • вноска за настаняване, определена на 1 092 EUR;
 • вноска за трудности, добавен към гореспоменатите – в зависимост от надбавката за условия на живот в делегация от 10% до 35%.

В допълнение, на младшите професионалисти в делегациите ще бъдат предоставени:

 • начална вноска от 2 184 EUR в началото на техния стаж;
 • вноска за цената на пътуването за всеки период от 12 месеца стаж – 2730 EUR;
 • 728 EUR за покриване на застрахователните разходи за всеки период от 12 месеца стаж.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2021 г.

Държавите-членки отговарят за провеждането на предварителния подбор на кандидатите, докато окончателният подбор на младши професионалисти се извършва от ЕСВД и ЕК.

За контакт: EC:+32 2 299 11 11; EEAS: +32 2 584 11 11

Източник: European Youth Portal

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.