Стаж в администрацията към Европейския център за модерни езици – Грац, Австрия, юли – декември 2021г.

ECML предлага стажове с продължителност 6 месеца, два пъти годишно. Според сферата на интереси кандидатите могат да изберат основната област, в която биха искали да бъдат включени. Стажовете са насочени към студенти, които наскоро са завършили.

място на провеждане Място: Грац, Австрия

период на провеждане  Период на провеждане: юли – декември 2021г., 38 часа на седмица

Работодател: ECML

ECML предлага стажове от 1997 г. насам, като схемата се оказва изключително успешно средство за развитие на по-нататъшни контакти между Центъра и неговите държави-членки. Набирането на млади специалисти от цяла Европа да се присъединят към екипа му за кратък период засилва ролята на Центъра като място за международно сътрудничество и насърчава атмосферата на междукултурно обучение.

Изисквания към кандидатите:

  • да имат завършено висше образование 
  • да имат много добри познания по английски или френски език, които са работните езици на Съвета на Европа, и, ако е възможно, основни познания по немски език

  • да бъдат точни и да обръщат внимание на детайлите

  • да се интересуват от счетоводни и административни задачи

  • да бъдат мотивирани и способни да работят ефективно в екип и в общата рамка на Европейския център за модерни езици

Основни задачи на стажанта:

  • помощ при по-нататъшното развитие на релационна база данни „Проекти“ (свързана със съществуващата база данни за пощенски услуги)
  • помощ при прилагането на Windream (Софтуер за управление на документи), по-специално разработване на ръководство за обучение
  • обработка на финансова документация
  • фотокопиране / сканиране, класификация според бюджетен член, регистрация на пощенски пратки, изготвяне на пощенски пратки до Страсбург
  • корекции на пощенската база данни на ECML

Повече информация може да намерите тук – Administration traineeship.

Заплащане: Стажантите получават надбавка в размер на около 720 евро на месец.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2021 г.

За контакт: sylvie.brunelle@ecml.at

Източник: ecml.at

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.