Стаж в Центъра за комуникация, документация и ресурси към Европейския център за модерни езици – Грац, Австрия, юли – декември, 2021 г.

Стажът дава възможност на стажантите да натрупат умения и опит в сферата на работа, свързана с комуникация, документация и управление на ресурси, включително за организиране и координиране на международни проекти.

място на провеждане Място: Грац, Австрия

период на провеждане  Период на провеждане: юли – декември, 2021 г., 38 часа/седмица

Работодател: ECML

Центърът за комуникация, документация и ресурси към Езиковия център за модерни езици е насочен главно към академични потребители и професионалисти, работещи в областта на езиковото образование. Той предоставя информация за Езиковия център и неговите дейности, разпространява негова документация, поддържа библиотека с всички публикации по проекти на работодателя, публикации на Съвета на Европа в свързани области и колекцията John Trim, допринася за външната комуникация (социални медии, координация на електронния бюлетин  „Европейският езиков вестник“, изготвяне на електронни новини) и се занимава с издателска дейност (проблеми с авторското право, корекция на публикации).

Изисквания към кандидатите:

 • завършена бакалавърска степен на обучение (за предпочитане в сферата на библиотечните, информационните или комуникационните науки);
 • владеене на английски или френски на добро ниво, като владеене на двата езика е предимство;
 • владеене на немски език е лично предимство за кандидата, за да свикне по-лесно в средата;
 • кандидатите трябва да са добре организирани и да могат да работят в екип;
 • добри комуникативни умения, мотивация, точност, гъвкавост.

Стажантите ще работят заедно с документалиста на ECML и участват в ежедневните дейности на Центъра за комуникация, документация и ресурси към Езиковия център. Сред задачите, с които основно ще се занимават, влизат:

 • изпълнение на общи задачи, за да се осигури гладкото функциониране на ежедневната работа на центъра;
 • помощ, свързана с осигуряване на информация, документация и логистична подкрепа;
 • участие в семинари по проекти и съдействие за срещи на експерти;
 • представяне на ресурсите на работодателя по време на екскурзии и посещения на международни групи от експерти, ученици, училищни групи;
 • разработване и редактиране на уебсайта (www.ecml.at) – актуализиране на уеб страниците, свързани с езиковото обучение и експертния опит на работодателя в страните членки и партньорите;
 • редакторска работа/преводи – превод на електронни новини от и на английски и френски език;
 • библиотечна работа – каталогизиране на ресурси на “John Trim Collection”, писане на кратко съдържание и тематични описания, поддържане на записи за заем на книги.

Организацията предлага:

 • практическият опит в комуникацията, информацията и документацията и развиване на  умения, които се ценят в много професии, опит в многоезичен и мултикултурен контекст;
 • опит в дейностите на Съвета на Европа в областта на езиковото образование, координацията на международни проекти, както и управлението на специализиран ресурсен център;
 • възможност за развиване на езикови умения.

  Повече информация може да намерите тук – Traineeship at the communication, documentation and resource centre.

  Стажът е платен, като стажантите получават надбавка в размер на около 720 евро на месец.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2021 г.

За контакт: information@ecml.at

Източник: ECML

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.