Стаж в Съвета на Европа, Страсбург, Франция, септември 2021 г. – януари 2022г.

Центърът Север-Юг на Съвета на Европа предлага стажове два пъти годишно за период от три до пет месеца в различни звена.

място на провеждане Място: Страсбург, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: между 7 септември 2021г. и 31 януари 2022 г. (ако двете страни се договорят, може да се обмисли по-ранен старт)

Работодател: Council of Europe 

Информация за стажа:

Съвета на Европа предлага програма за въвеждане на стажанти, която им позволява да се информират за структурите, дейностите и процедурите за международно сътрудничество, следвани от Съвета на Европа, включително прилагането на Европейската конвенция за правата на човека. Стажантите могат да присъстват на конференции, провеждани в рамките на организацията, заседания на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и срещи, които могат да се проведат по време на престоя им в Страсбург.

Стажантите могат да изберат между следните области, в които биха искали да се включат:

 • Глобално образование
 • Младежко сътрудничество
 • Овластяване на жените
 • Комуникация и архиви
 • Събития и администрация

Изисквания към кандидатите:

 • да са граждани на една от страните-членки на Съвета на Европа

 • да имат бакалавърска степен или еквивалент

 • да имат желание за придобиване на практически опит и знания за функционирането и дейността на Съвета на Европа

 • да имат много добри познания по един от двата официални езика на Съвета на Европа (английски или френски)

Основни задачи на стажанта:

 • изследователска работа

 • изготвяне на проекти и проучвания за срещи на експерти

 • изготвяне на доклади от заседанията

 • комитетска организация

 • актуализиране на уебсайтове

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Съвета на Европа осигурява месечна фиксирана безвъзмездна помощ до 600 евро, както и застрахователно покритие.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 19 март 2021 г.

За контакт: +351 213 584 030, форма за контакт

Източник: www.coe.int

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.