Стажант Логопед към Фондация “За нашите деца”, София

Фондация “За нашите деца” търси мотивирани студенти, които искат да са част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства и търсят възможност да общуват с много нови колеги и клиенти.

място на провеждане Място: гр. София, кв. Сердика, ул. Гюешево № 21

период на провеждане  Период на провеждане: три месеца

Работодател: Фондация “За Нашите Деца”

Изисквания към кандидатите:

  • студенти в специалностите “Логопедия”, „Психология“, „Педагогика“ или в друго сходно направление
  • притежават комуникационни и организационни умения
  • имат желание за развитие на професионалните знания и умения
  • притежават умение за самостоятелна и екипна работа

Основни задачи и отговорности на стажанта:

  • етапите на овладяване на езика от детето
  • етапите на психомоторното развитие на детето
  • етапите на когнитивното развитие на детето
  • основни диагностични процедури за установяване на комуникативни нарушения
  • основните етапи на превенцията на комуникативните нарушения

Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация “За Нашите Деца” и ще получат сертификат за преминат стаж.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете автобиографията си.

За контакт: Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ , 0889 752 566

Източник: jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.