Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти, София

Стажовете за студенти са насочени към помагане на бежанци и мигранти за приобщаването им по-лесно към обществото и да им се осигури правна помощ.

място на провеждане Място: офисите на работодателите в София или онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: минимум 2 или 3 месеца, между 1 март и 30 април или 1 март и 31 май, 2021 г., гъвкаво работно време

Работодатели:

Стажът включва участие във всички изброени дейности (по възможност):

 • 26 февруари вечерта и 27 февруари сутринта – 1-дневно въвеждащо онлайн интерактивно обучение на тема бежанците и тяхната интеграция, как се прави малко етнографско проучване, как се създава и реализира комуникационна кампания, как се развиват социални иновации;
 • 1 март – 30 април (1 март – 31 май само за Каритас София):
 1. провеждане на стаж в избраното от вас НПО;
 2. участие в създадена от всички нас медийна кампания чрез създаване на 2 поста (текст и картинка) за вашия опит по време на стажа;
 3. написване на 1 текст за вашия опит по време на стажа за Академичния бюлетин „Бежанците: Днес и утре“;
 • 28 май – финална общностна среща с участието на 50 студенти, преподаватели, НПО, международни организации, медии и др.

Ползи от стажа:

 • Безценен опит в най-добрите български НПО, които работят на терен с бежанци и мигранти;
 • Възможност за създаване и реализиране на комуникационна кампания;
 • Разбиране на предизвикателствата, с които се сблъскват чужденците в България;
 • Усещането, че си помогнал на човек в нужда;
 • Възможност за обмен с колеги от други специалности и университети;
 • Удостоверение за участие в стажа.

Изисквания към кандидатите:

 • 10 мотивирани студента в бакалавърска и магистърска програма, които изучават специалности като Право, Социални дейности, Политология, Филология, Човешки права, Изкуство и други.

Някои НПО може да изискат да предоставите свидетелство за съдимост и/или да подпишете декларация за конфиденциалност.

Повече информация може да намерите тук.

Стажът е платен (200 лв. бруто/месец за първите 2 месеца).

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 февруари 2021 г.

Избраните кандидати ще получат имейл на 22 февруари, 2021 г.

За контакт: bistra@multikulti.bg

Източник: Мулти култи

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочените работодатели.