UNDER 30

UNDER 30 е серия от подкасти записани от партньорите на Съвета на Европа събирайки на едно място резултати от проучвания, изследване на тенденциите в живота на младите хора и релевантните теми за младежката политика и практика.

Инициативата стартира края на 2020 година, като вече са налични 4 епизода на сайта на платформата. Всеки подкаст е с продължителност до 30 минути и засяга актуални теми в сферата на младежката работа в Европа.

Епизод 1: Образователни и кариерни пътеки на младежките работници в Европа

Епизод 2: Младите хора, дигитализацията и отдръпването им от големите технологични компании и техните продукти

Епизод 3: Въздействието на Ковид 19 върху младежките услуги

Епизод 4: Младежката работа в източна и югоизточна Европа

За предстоящи подкаст епизоди и как да се абонирате можете да следите: https://eu-coe-youth-partnership.transistor.fm/