Дългосрочен доброволчески проект в Барселуш, Португалия, март – септември 2021г.

Проектът “Powerful volunteers” има за цел да укрепи местната общност чрез неформално образование в междукултурна среда с 4 доброволци от 4 различни държави.

място на провеждане Място: гр. Барселуш, Португалия

период на провеждане  Период на провеждане: март – септември 2021г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Посрещаща организация: SOPRO

Дейности на доброволеца:

  • Участие в кампаниите на организацията SOPRO като събиране на училищни материали и храна в супермаркетите или други дейности и кампании, възникнали по време на този доброволчески проект.
  • Подкрепа на дейностите на SOPRO и инициативи като търсене на международни кандидатури, подготовка на документи, подкрепа за дейности по обмен и присъствие на срещи на международни доброволци за установяване на международни партньорства.
  • Разработване на собствени идеи и предложения за проекти в подкрепа на организирането на спортни дейности, културни събития, изложбени традиции и др.

Профил на доброволците:

  • на 18 – 30 години
  • е на разположение за доброволчество за период от 7 месеца
  • умее да общува на английски език
  • мотивиран, ентусиазиран, чувствителен, любопитен и обича природата, истинността и автентичността на местата
  • готов за междуличностни отношения
  • умее да се адаптира към нови ситуации и способности за работа в екип
  • опит в организирането на семинари, изложби, лекции или други дейности е плюс.

Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 март 2021 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: activebulgariansociety.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.