Дългосрочен доброволчески проект в Мулиас, Франция, юни 2021г. – март 2022г.

Проектът цели разработване на дейности, които ще доведат до обмен на култури и практики, внасяне на различна визия в агломерацията и междукултурна среща, която ще обогати структурата.

място на провеждане Място: Мулиас, Франция

период на провеждане  Период на провеждане: юни 2021г. – март 2022г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society

Посрещаща организация: PIJ de Moulins

Дейности на доброволеца:

 • представянето на организацията с подробности
 • потапяне в територията (срещи с ключови участници, изучаване на френски понятия)
 • връзка със студентите, споделяне на техния опит, насърчаване на международната мобилност в близост до младежите
 • семинари с млади хора в училищни заведения
 • дейности с VILTAIS
 • междукултурни дейности за европейско гражданство, чужди езици
 • срещи с млади хора от агломерацията на Мулен
 • уроци по фотография, видео монтаж, дизайн, артистични действия, изграждане на проекти, манипулиране на индустриални машини (лазерен циркуляр, 3D принтер …)

Профил на доброволците:

 • млади хора между 18 и 25 години
 • време за участие в някои мисии, които ще окажат както въздействие както върху местната младеж, така и върху тях самите
 • имат добри социални и комуникативни умения
 • са в състояние да предприемат инициативи и да предлагат своите идеи
 • са отворени и ентусиазирани
 • имат позитивно отношение

Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 април 2021 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: activebulgariansociety.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.