Доброволчески проект “FLY AFTER THE LOCKDOWN” в Сардиния, Италия, 1 март 2021г. – 28 февруари 2022г.

Проектът цели да насърчи предприемачеството и активното гражданство на младите хора в централна Сардиния, стимулирайки желанието им за обмен на идеи, обучение и участие в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план в мобилности. 

място на провеждане Място: Сардиния, Италия

период на провеждане  Период на провеждане: 1 март 2021г. – 28 февруари 2022г.

Изпращаща организация: Active Bulgarian Society 

Посрещаща организация: MALIK E.T.S

Дейности на доброволеца:

 • информиране на младите хора от Барбаджа за възможностите за заетост и самостоятелно предприемачество, предлагани им от Европейската програма 2021-2027
 • подкрепа при организирането на курсове по чужди езици
 • насърчаване на активно гражданство на младите хора и насърчаване на активното им участие в дейностите на местното доброволчество
 • подкрепа в организацията на фотография, социални медии, критично мислене, комуникация, работилници за рециклиране на керамика, музика, театър и др.
 • информиране и насочване на млади хора с по-малко възможности към проекти за мобилност в чужбина за обучение, работа или доброволчество
 • подкрепа на младите хора с по-малко възможности от централния регион на Сардиния
 • разпространяване на знанията за доброволческите проекти по програма „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност в училищата и центровете за обединяване на младежи
 • подкрепа на Асоциацията в реализирането на европейски проекти, замислени, формулирани и изпълнени от млади хора

Профил на доброволците:

 • между 18 – 30 години

 • мотивирани, ентусиазирани, чувствителени, любопитени

 • обичат природата, неподправеността и автентичността на местата

 • подготвени за междуличностни отношения

 • имат способността да се адаптира към новите ситуации да работят в екип

 • са отворени, креативни и много общителни

 • владеят английски език

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2021г. 

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: activebulgariansociety.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.