Дългосрочен доброволчески проект в Драпиа, Италия, 1 януари 2021 г. до 31 октомври 2021 г.

Търсят се двама доброволци за дейности в Brattirò di Drapia (Калабрия), които ще бъдат изпълнени на място от доброволците по време на 10-месечен проект.

място на провеждане Място: Brattirò di Drapia, Italy

период на провеждане  Период на провеждане: 10-месечен проект, започващ през Февруари

Посрещаща организация: AICEM

Дейности на доброволеца:

  • Подкрепа за управлението на дейностите на сдружението и по-специално: дейности по комуникация, планиране и координация и дейности по обучение;
  • Подкрепа за дейностите на сдружението в училища и читалища в района;
  • Организиране на лингвистични тандеми с местното население;
  • Подкрепа за организирането на местни събития, включително спорт, насочени към насърчаване на социалното включване и участие сред младите хора в предградията.

Профил на доброволците:

  • трябва да е от една от страните от ЕС и да желаят да учат и развиват умения в областта на предложените дейности.

Теми на дейностите:

  • Гражданство и демократично участие
  • Образованието и обучението
  • Заетост и предприемачество

Повече информация може да намерите тук.

Двамата доброволци ще бъдат настанени в общ апартамент/стая. Храната ще бъде осигурена от асоциацията. Разходите за транспорт ще бъдат покрити за всички предвидени дейности. Предвидени са джобни пари.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, след като се регистрирате в Европейския младежки портал. 

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

За контакт: info@aicem.it

Източник: Facebook страница на AICEM

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.