Доброволец – Отговорник човешки ресурси

Стани част от екипа на най-якото читалище! Народно читалище “Тротоара 2020” търси Отговорник човешки ресурси.

място на провеждане Начин на работа: Дистанционно, телефон, Odoo CRM

период на провеждане  Ангажираност: 3-5 часа на седмица

 Организатор: Народно читалище “Тротоара 2020”

 Дейности на доброволеца:

  • Осъществяване на комуникация с членовете на НЧ “Тротоара 2020” и отговаряне на техните нужди от информация и включване в дейностите на читалището.
  • Поддръжка на досиетата и познаване на членовете.
  • Организиране на събития, следене на членство и дължим членски внос.
  • Работа с Odoo CRM.

 Профил на доброволците:

  1. отлични умения за комуникация с хора;
  2. желание за нововъведения;
  3. подреденост в информацията и последователност в комуникацията с членовете;
  4. чувство за хумор;
  5. умения за решаване на конфликти.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате изпратете CV и контакти за връзка с вас на: info@trotoara.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2021 г.

 За контакт: info@trotoara.com, +359886623673

 Източник: НЧ “Тротоара 2020”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.