Доброволец – Отговорник функционалности уебсайт

Стани част от екипа на най-якото читалище! Народно читалище “Тротоара 2020” търси Отговорник функционалности уебсайт.

място на провеждане Начин на работа: Дистанционно

период на провеждане  Ангажираност: 3-5 часа на седмица

 Организатор: Народно читалище “Тротоара 2020”

 Дейности на доброволеца:

  • Периодично тестване за проблеми и нормално функциониране на уебсайта.
  • Редактиране на структурата при нужда.
  • Следене на параметри, посещения, позициониране и др.
  • Даване на предложения за структурата и начина на подреждане и функциониране на сайта.

Предлага се обучение

 Профил на доброволците:

  1. Желание за повишаване на знанията свързани с функционирането на уебсайтовете;
  2. Технически умения (или желанието за придобиване) свързани с тестване на функционалностите, измисляне на нови и промяна на налични.

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате изпратете CV и контакти за връзка с вас на: info@trotoara.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2021 г.

 За контакт: info@trotoara.com, +359886623673

 Източник: НЧ “Тротоара 2020”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.