Доброволец – Play for charity отговорник

Стани част от екипа на най-якото читалище! Народно читалище “Тротоара 2020” търси Play for charity отговорник.

място на провеждане Начин на работа: дистанционно

период на провеждане  Ангажираност: неопределена

 Организатор: Народно читалище “Тротоара 2020”

 Дейности на доброволеца:

  • Организиране на благотворителен gaming турнир за фирми и техните служители.

 Профил на доброволците:

  1. Добри умения за корпоративна комуникация – мениджъри, специалисти човешки ресурси и служители.
  2. Добри организационни умения.

Информация за турнира: http://trotoara.com/PlayForCharity.pdf

 Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате изпратете CV и контакти за връзка с вас на: info@trotoara.com

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 февруари 2021 г.

 За контакт: info@trotoara.com, +359886623673

 Източник: НЧ “Тротоара 2020”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.