Конкурс Млад благотворител 2021

Очакват се проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност, ако желаете да спомогнете за промяна на средата, в която живеете или да развиете смислена кауза.

Организатор: Фондация “Благотворител”

Авторите на 10-те най-добри проекта ще представят идеята си във видеоклип пред жури, което ще избере победителите. Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

Условие за участие:

  • ученици от 7-ми до 12-ти клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи.

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от април до септември.

Темите: Каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми:

  1. Екология /опазване и грижа за околната среда/
  2. Съхраняване на музикалното наследство на България
  3. Подкрепа за деца или възрастни хора в нужда

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Пет проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2021 година:

1-во място с 2000 лв.

2-ро място с 1500 лв.

3-то място с 1000 лв.; 4-то място с 1000 лв.; 5-то място 1000 лв.

Представители от екипите на 6 проекта ще получат обучение „Лидерство и Управление на проекти“.

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума.

За да участвате в конкурса, изпратете  попълнен формуляр, декларация за лични данни и декларация от родител (ако нямате навършени 16 години) на konkursi@blagotvoritel.org или тук.

Краен срок за участие: 28 февруари 2021 г.

За контакт: Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава Рашева/

Източник: Фондация “Благотворител”

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.