Конкурс “Проект на Годината 2020”

Конкурсът е отворен за проекти на граждански организации, насочени към участие на хората в живота на обществото, подобряване на условията, възможностите и качеството им на живот, справяне с последиците от пандемията.

Организатор: Фондация Лале

През тази трудна 2020 година в България са реализирани много различни и интересни проекти на граждански организации.
Важно да се даде признание на хората и организациите, които организираха по нов начин работата си в рамките на седмици, започнаха нови дейности и програми, включиха нови групи хора в тях, привлякоха допълнителни ресурси, помагаха там, където нямаше друга подкрепа. Защото средствата от дарителски кампании и финансиращи програми не могат да помогнат на хората без ежедневната, целенасочена и професионална работа на мотивирани и отговорни за общността си хора.
Номинираните проекти ще бъдат оценявани по:
  • резултатите;
  • устойчивост на дейностите във времето;
  • финансова ефективност;
  • участие на целевите групи и местната общност;
  • новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Условие за участие:

  • могат да бъдат номинирани проекти на хора или граждански организации, чиято дейност е повлияла на обществото в положителен план през изминалата 2020 година.

Преди да номинирате проекти за конкурса “Проект на Годината 2020”, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония.

 За да номинирате проекти, изпратете попълнен формулярът на mgeorgieva@tulipfoundation.net.

Краен срок за участие: 25 февруари 2021 г.

За контакт: info@tulipfoundation.net

Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.