Конкурс за стипендии “2021 Global Korea Scholarship”

Посолството на Република Корея обявява конкурс за 8 стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“.

Организатор: Посолство на Република Корея в Република България

Информация за конкурса

Стипендията е предназначена да предостави на чуждестранните студенти възможности за обучение във
висши учебни заведения в Корея, което ще засили международния обмен на образование и ще задълбочи взаимното приятелство между Корея и участващите страни.

Условия за участие:

  • българско гражданство 
  • всички кандидати и техните родители НЕ трябва да притежават корейско гражданство
  • под 40 години
  • бакалавърска степен или ниво на образование, еквивалентно до или по-високо от бакалавърска степен
  • имат висок общ успех (над 80%)
  • са в добро физическо и психическо здраве
  • кандидати с добро владеене на корейски или английски език ще имат предимство

период на провеждане Продължителност на стипендията: пълен курс на обучение за степен „магистър” или „доктор”

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Стипендията покрива разходите за настаняване, обучение, застраховка и курсове по корейски език.

За да участват в конкурса, кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език).

Адрес на посолството: София 1407, ул.Сребърна 2В, МобиАрт Билдинг, Етаж 4

Краен срок за кандидатстване: 19 март 2021 г. до 17.30 ч.

За контакт: korean-embassy@mofa.go.kr , +359-2-971-2181

Източник: overseas.mofa.go.kr

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.