Конкурс за стипендии “Постигам по-висок успех”

Конкурсът е в подкрепа на успешните и амбициозни ученици, лишени от родителски грижи.

период на провеждане  Период на стипендията: II. учебен срок 2020/2021, февруари – юни, 2021 г.

Организация, предлагаща стипендията: Фондация “Благотворител”

Профил на стипендиятите:

  • ученици от 8-и до 12-ти клас, лишени от родителски грижи.

Фази на кандидатстване:

  • I етап: подаване на документи;
  • II етап: индивидуално интервю – събеседване.

Видове стипендии:

  • за успех над 5.50 – 4 бр. стипендии за 2-ри учебен срок 400 лв. /по 80 лв. месечно/;
  • за успех над 5.00 – 3 бр. стипендии за 2-ри учебен срок 250 лв. /по 50 лв. месечно/.

Необходими документи:

  • Служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от 1-ви учебен срок за учебната 2020/2021 г.;
  • Попълнен въпросник;
  • Декларация за поверителност на личните данни;
  • Лично написано есе на тема: “Никога не ти се дава мечта, без да ти се даде и шанс да я осъществиш.” Ричард Бах, в размер от 1800 до 3600 знака /до 2 страници/.
  • Документ от личен ръководител от институцията, в която ученикът живее или контакт – телефон и имейл на ръководителя.

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате в конкурса за стипендии, изпратете документите на konkursi@blagotvoritel.org, с тема на писмото “Постигам по-висок успех”, или лично на адрес София, ул. „Панайот Волов” № 11, партер, офис 2.

Краен срок за кандидатстване: 5 март 2021 г.

За контакт: тел. 0885 414 038

 Източник: Фондация “Благотворител”

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти.