Лидерска академия GLOW, Велико Търново, 18 – 25 юли 2021 г.

Академията е незабравимо преживяне, което всяко лято вдъхновява млади български момичета да си поставят цели, да работят върху личностното си развитие и да разкриват пълния си потенциал.

място на провеждане Място: Велико Търново, България

период на провеждане  Период на провеждане: 18 – 25 юли, 2021 г.

Организатор: Leadership Academy GLOW

Цели на обучението:

  • Повишаване на осведомеността относно видни проблеми;

По време на академията различни дейности стимулират момичетата да мислят, планират и задават въпроси, за да разберат цялостно редица теми, като образование, права на жените, медии, околна среда, многообразие и много други.

  • Насърчаване на личностното развитие;

Академията упълномощава младите жени да си поставят цели и да контролират личния им растеж.

  • Повишаване на гражданската ангажираност.

Насърчава се активното гражданство, като момичетата се ангажират с европейски и човешки ценности както на теория, така и на практика чрез еднодневен социален проект.

Причини да кандидатствате:

  • Развиване на полезни умения;

Почти всяка дейност може да бъде свързана с работа в екип, ефективна комуникация и творческо мислене. Независимо дали се учи как да се управлява времето, стреса или парите, или да се създава добро впечатление на интервю, на участниците се дават инструментите за просперитет в множество различни контексти.

  • Насърчаване на самочувствието;

Във всяко момиче има вдъхновяващ лидер и самоуважението е от основно значение за извеждането на този лидер. По време на  Академията ще се отделя време, за да се изследват проблеми като психическо здраве, натиск от страна на връстници, лични ценности и развиване на способности в безопасна, конструктивна и енергична общност от момичета.

  • Изграждане на подкрепяща общност.

В Академията ще се създаде конструктивна и безопасна среда, в която момичетата да се чувстват по-уверени да излязат от зоната си на комфорт. По този начин се катализира създаването на ценни и трайни приятелства.

Профил на участниците:

  • момичета на възраст 14 – 18 години;
  • добро владеене на английски.

Допълнително ще се нуждаете от препоръка от учител, за да увеличите шанса си да бъдете избрани за участие в академията.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 100 лв. + пътни разходи от/до Велико Търново. Предоставят се и стипендии.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 12 април 2021 г.

За контакт: office@bgglow.com

Източник: Leadership Academy GLOW

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в академията. За повече информация се обърнете към посочения организатор.