Менторска програма “Голям брат Голяма сестра”

Идеята на програмата е да създава и подкрепя дългосрочни приятелски отношения между деца в риск, които имат нужда от внимание и насърчаване, и доброволци, които имат желание да им помагат.

място на провеждане Място: гр. Пловдив (ако не живееш в Пловдив, но имаш възможност да пътуваш дотам няколко пъти месечно, няма проблем да се включиш) 

период на провеждане  Период на провеждане: Доброволците поемат ангажимент за минимум 1 година, като работата с децата ще започне около 1 май, след въвеждащо обучение.

Организатор: Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”

Търсят се отдадени доброволци, готови в продължение на една година да бъдат “големи братя” и “големи сестри” на:

 • деца с различни етнически, религиозни и културни особености;
 • деца с интелектуални и поведенчески затруднения;
 • деца с изявена потребност от подкрепа.

Дейности на доброволеца:

Мисията на “големите братя и сестри” е да подкрепят “малките” в:

 • усвояване на умения за общуване и справяне в различни социални ситуации – в училище, на улицата, на други обществени места;
 • създаване на приятелство;
 • повишаване на увереността в собствените сили;
 • образователна и професионална ориентация;
 • придобиване на нови умения и личностно развитие.

Профил на доброволците:

 • възраст между 20 и 45 г.
 • позитивизъм и търепение
 • толерантност и липса на стереотипи на етническа, религиозна или културна основа
 • желание да бъдеш полезен на деца в неравностойно положение
 • натрупан житейски опит, който си готов да споделиш и да бъдеш позитивен модел за подражание

На всички доброволци Асоциацията предлага:

 • безплатно обучение по международните стандарти за менторски услуги на “Big Brothers Big Sisters International”;
 • сертификат за преминато обучение;
 • последващи консултации с психолози и социални работници и подкрепа при осъществяване на общуването с младежите от програмата;
 • възможност за участие в други инициативи и проекти.

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 март 2021 г.

За контакт: office@bbbsbg.org и тел.: 032 241658

Източник: timeheroes.org

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в доброволческата инициатива. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.