Новото приложение Erasmus+

На 28 януари 2021г. Erasmus + стартира изцяло преобразеното мобилно приложение Erasmus + app.

Новата версия революционизира услугите за планиране, администриране и поддръжка за мобилни студенти и други учащи се в Европа, улеснявайки участието, независимо от техния личен или академичен опит.

Приложението включва по-богато съдържание, като същевременно предлага по-гладко потребителско изживяване, a някои от новите функции включват:

  • поетапни насоки, информация, както и достъп до съответните студентски услуги;
  • възможност всички административни процеси по мобилостта да бъдат завършени дигитално;
  • публична емисия, пълна с насочени към студента съвети и истории от други мобилни студенти;
  • студентски сделки и събития, насърчаващи ангажираността и междукултурните дейности с хора от местните общности;
  • още много новости, които предстоят да бъдат въведени през 2021 г.

Първо впечатление в Erasmus + app ми направи улеснената регистрация – възможно е да се ползва дори самия портал на университета, в който учите. Приложението позволява стъпка по стъпка да организирате своето Erasmus+ Journey, като предоставя нужната информация за кандидатстване по програмата, както и за всички срокове, които трябва да бъдат спазени. Налична е дори интерактивна карта, която ще ви ориентира в града, където смятате да проведете своята мобилност.

Стартирането на приложението идва заедно със стартирането на нова програма Erasmus + за 2021-2027 г., която има за цел да достигне до по-широк кръг млади хора и да гарантира, че учащите в цяла Европа могат по-лесно да се възползват от възможностите за мобилност.

Инициативата Европейска студентска карта ще разработи мобилното приложение Erasmus +, за да могат студентите да управляват всички стъпки, свързани с периода на тяхната мобилност – преди, по време и след престоя им. Това ще им позволи да намерят цялата информация, от която се нуждаят, за да имат висококачествен престой в чужбина.

В общ интерес на всички държави-членки на ЕС е да използват пълния потенциал на образованието и културата като двигатели за създаване на работни места, икономически растеж и подобрено социално сближаване. Също така е от решаващо значение да се насърчава участието на студентите в образователни и културни дейности в съответствие с визията за създаване на Европейско образователно пространство до 2025 г., която включва:

  • прекарването на време в чужбина за обучение да стане норма;
  • училищните и висшите образователни квалификации да бъдат признати в целия ЕС;
  • знанието на два езика в допълнение към майчиния да бъде стандарт;
  • всеки да има достъп до висококачествено образование, независимо от своя социално-икономически произход;
  • студентите да развият силно чувство за своята идентичност като европеец, за европейското културно наследство и неговото многообразие.

Новото приложение Erasmus + ще гарантира, че учащите в цяла Европа ще имат лесен достъп до информация за възможностите за мобилност, предлагани от програмата Erasmus +, и ще ги подкрепя по време на пътуването им в чужбина.

Последната версия вече е достъпна в Google Play и Apple Store, както и онлайн на erasmusapp.eu.

Aвтор: Анита Георгиева