Обучение “SPIRAL – principles for sustainable youth development rooted in nature” в с. Гудевица, България, 21 – 29 май 2021г.

Обучението предлага иновативни начини и методи за справяне с нуждите на младежите за развитие. Подходът съчетава методи, базирани на природата, психология на развитието и соматични инструменти.

място на провеждане Място: Обучителен център “Училище сред природата”, с. Гудевица, България

период на провеждане  Период на провеждане: 21 – 29 май 2021г.

Посрещаща организация: Learning for Change Foundation

Цели на проекта:

 • да се ​​развие общо разбиране за нуждите на младите хора за развитие, фокусиращи се върху хората в неравностойно положение
 • да се ​​развият компетентности, които дават възможност на младежките работници да работят с младежите по сложни лични предизвикателства, като по този начин им позволяват да разгърнат пълния си потенциал
 • да се оборудват младежките работници с инструменти и техники за работа с младежи (особено в неравностойно положение) за тяхното личностно развитие, социално включване и реализация
 • да се проучат алтернативни практики за справяне с потребностите от развитие на младежите в неравностойно положение
 • да се ​​създаде среда за развитие на социални основни ценности, които младежки работници могат да насърчават с техните целеви групи: състрадание, подкрепа, единство, уважение, съпричастност, включване, приемане
 • да се даде възможност на младежките работници да възприемат и създадат свои собствени практики, основани на личните сили, таланти и предпочитания в областта на личностното развитие

 Профил на участниците:

 • над 18 години
 • добро ниво на английски език 
 • професионален опит като младежки работници, младежки лидери, образователни и кариерни съветници, учители, обучители, ментори, треньори
 • мотивация за присъединяване към всички процеси

Елементи на програмата:

 • Работа с ценности
 • Методи, основани на природата
 • Учене чрез опит
 • Методи за саморазвитие
 • Разработване на уъркшопове
 • Соло време в природата
 • Изкуство в природата 
 • Живот като общност (почистване, готвене и т.н.)

Теми на курса:

 • Самооткриване и находчивост – разбиране за себе си и подпомагане на процеса на саморазвитие на другите
 • Физически упражнения – практики, базирани на йога и други традиции, които могат да бъдат приложени в ежедневието
 • Медитация и внимателност – инструменти за фокус и баланс на внимание, емоции и съзнание
 • Творчество и природа на открито – свързване със себе си, природата, другите хора, външния свят, организиране на дейности за учене и творчество на открито
 • Танц и движение – въплъщение като метод за задълбочаване на връзката със себе си и провокиране на кинестетични учебни преживявания
 • Пеене и използване на гласа – експериментиране с нашата естествена способност да общуваме и да се свързваме с природата (вътрешна и външна) чрез първите средства за комуникация

Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Такса за участие: няма

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 180 евро.

Ще бъде осигурено допълнително възстановяване на всички разходи, свързани с международното регулиране на пътуванията, поради мерките на COVID-19 (тестване, медицински свидетелства и др.).

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 март 2021 г.

Дата на селекцията: 10 март 2021г. 

За контакт: Ognian Gadoularov, ogi@learningforchange.net, +359 896 756 267

Източник: www.salto-youth.net

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.