Обучение “The Pow(d)er of Non Formal Education”, 1 – 20 април 2021 г.

Обучението цели чрез въздействието на неформалното образование да се идентифицират конкретни местни нужди от реалността на участниците, както и да определят методи, чрез които да се подобрят условията на живот в обществото.

Място: онлайн, Гърция

период на провеждане  Период на провеждане: 1 – 20 април, 2021 г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Гърция

Тази мобилност се организира или посреща от Национални агенции  „Еразъм+“, от SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) и различни неправителствени организации.

Цели на обучението:

 • стимулиране на участниците да усетят и рефлектират върху силата на неформалното образование (NFE);
 • създаване на образователен подход, основан на ценности;
 • изследване на значенията, ролите и допълването на различни образователни подходи (формални, неформални);
 • преразглеждане на ежедневните образователни практики;
 • натрупване на знания за принципите на проектиране на дейности в NFE;
 • разработване на образователен инструмент, отговарящ на конкретната местна нужда.

Информация за провеждане на обучението:

“The Pow(d)er of Non Formal Education” е вълнуващ формат, който съчетава онлайн с офлайн учебни процеси. Онлайн модулите подпомагат пряко индивидуалните и групови процеси, като се разработва неформална образователна методология, съобразена с вашите собствени образователни интереси и базирана на вашите (професионални) идентифицирани нужди.

За да има дълбоко въздействие, трябва да се отиде по-далеч от класическото провеждане на курсове за обучение, онлайн или офлайн. Участниците се насърчават наистина да изградят свой собствен процес на обучение, подкрепен от фино настроена педагогическа програма и с конкретен офлайн материал „комплект инструменти“, който се изпраща по пощата преди това до всеки участник.

Методология:

 • Разбиране на ежедневните местни реалности на участниците, осъзнаване на прилики и разлики;
 • Идентифициране на конкретна тема, свързана с местните реалности на участниците, и конкретни очаквани въздействия;
 • Свързване на идентифицирани потребности и изграждане на работни групи по сходни нужди;
 • Проучване на различни теми в подкрепа на процеса на проектиране на дейността (сесии за въздействията, ключови елементи, които трябва да се имат предвид, докато се изгражда образователен процес, анализ на образователните методи, решаващата роля на разбор);
 • Отразяване на методите и техните въздействия, на мощността и границите на NFE, на методологията на изграждане;
 • Проектиране на образователен метод/инструмент за прилагане в реалността на участниците, които отговарят на конкретната местна необходимост да бъдат идентифицирани.

Профил на участниците:

 • преподаватели, тренери, младежки работници, работещи с младежи, специалисти от организации в областта на образованието, обучението и младежта;
 • възраст над 18 години;
 • владеене на английски език на работно ниво.

 Повече информация може да намерите в инфо пакета.

Няма разходи.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, попълнете формулярът и го изпратете на tcaseminars@inedivim.gr.

Краен срок за кандидатстване: 26 февруари 2021 г.

Дата на селекция: 7 март 2021 г.

За контакт: Katerina Lygoura, tcaseminars@inedivim.gr, +30 213 13 14 465

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.