Обучение за студенти и млади журналисти в Прага, Чехия, 11 – 17 юли 2021 г.

Едноседмичното обучение по журналистика ще даде възможност на младите специалисти да натрупат опит в отразяване на събития, свързани с религия, политика и военни действия.

място на провеждане Място: Прага, Чехия

период на провеждане  Период на провеждане: 11 – 17 юли, 2021 г.

Организатори: The Fund for American Studies, The Media Project

Цели на обучението:

По време на обучението участниците ще се запознаят с елементите на журналистическата етика и отразяването на религиозни въпроси, политически и икономически теми, военни конфликти. Акцент ще бъде поставен върху значението на независимата журналистика, базирана на факти, като основа на свободата и свободните общества. Журналистите ще бъдат подготвени да отразяват религията като съществена част от обществения живот и да насърчават индивидуалните свободи, човешките постижения и личната отговорност в своята работа.

Профил на участниците:

  • студенти по журналистика или млади журналисти до 25 г.

Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо (250 – 500 думи);
  • Есе (500 – 1000 думи);
  • Ваша публикувана статия;
  • За студенти (които искат да кандидатстват за стипендия) – мотивационно писмо на тема “Write a brief statement describing your need for a scholarship.”; документи за финансовото ви състояние.

Допълнително трябва да изпратите в срок препоръка от учител или работодател.

Повече информация може да намерите тук.

Таксата за обучението е 250 щатски долара и включва настаняване в студентското общежитие, но организаторите предлагат и пълни стипендии.

Стипендиите ще бъдат раздавани от жури на база на цялостния профил на кандидата (академичен успех, професионален опит в сферата, лидерски качества и др.)

 За да кандидатствате, се регистрирайте в сайта и следвайте стъпките.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 март 2021 г.

За контакт: international@tfas.org

Източник: AEJ-Bulgaria

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.