Онлайн програма за достъп за млади лидери, 1 юли 2021 г. – 1 юли 2022 г.

Едногодишната програма превръща младите хора в лидери на промяната, за да могат да въздействат на общността чрез иновативни идеи и конкретни проекти.

място на провеждане Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 1 юли, 2021 г. – 1 юли, 2022 г.

Организатор: MCW Global

Относно програмата:

Програмата за достъп на младите лидери е едногодишна програма, която подготвя младите хора да станат лидери на промяната в своите общности чрез развитие на лидерство, глобално гражданство, самосъзнание и планиране на визията.

Фази на програмата:

  • Оценка на потребностите на общността (2 месеца):

Програмата започва с интензивен проект за картографиране на общността и оценка на потребностите, като младите лидери ще получат инструментите и знанията за оценка на собствената си общност.

  •  Развитие на проекти чрез виртуално обучение (3 месеца):

Участниците се включват в програмата с идея за проблем на общността, който искат да разгледат. Планирането на визията е процес на трансформиране на страстта в конкретен, осезаем план за промяна.

Чрез онлайн сесии с лектори, дискусии, електронни модули и задачи участниците ще могат да поставят своите местни проблеми в по-широк глобален контекст, като същевременно разбират защо са в уникална позиция да направят промяна в своята общност.

  • Наставничество и подпомагане на възпитаниците (7 месеца):

За да могат да реализират своите планове, младите лидери се свързват с ментори, които ще ги насочват към създаване на план за действие.

През годината менторите подкрепят участниците, като на всеки три месеца се провеждат „разговори“, за да се улесни текущата дистанционна комуникация.

Профил на участниците:

  • млади хора на възраст между 18 и 26 години, които демонстрират ангажираност към тяхната общност;
  • трябва да идентифицират проблем във вашата общност, който да решите;
  • добро владеене на английски език;
  • да имат добър достъп до интернет и да проверяват редовно електронната си поща.

За да кандидатствате, допълнително ще трябва да представите две препоръки и резюме.

Повече информация за съдържанието и програмата на обучението може да намерите тук.

Такса за участие: няма.

 За да кандидатствате, се регистрирайте и попълнете апликационната форма (задължително на английски).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 март 2021 г.

За контакт: apply@mcwglobal.org

Източник: MCW Global

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в програмата. За повече информация се обърнете към посочения организатор.