Дългосрочен доброволчески проект в Благоевград, България, 15 май – 25 ноември 2021 г.

Проектът “ACTIVE: Active Community Through Inclusion, Volunteering & Education” ще даде възможност на доброволците да натрупат опит в организирането на събития и планирането на проекти, както и в работата в международен екип.

място на провеждане Място: 15 май – 25 ноември, 2021 г.

период на провеждане  Период на провеждане: Благоевград, България

Организатор: Active Bulgarian Society

Дейности на доброволеца:

  • Подготовка на рекламни материали, предоставяне на информация на местната общност за Еразъм+ и проекти на Европейския корпус за солидарност;
  • Писане на статии и прессъобщения в социалните медии за текущи проекти на организатора;
  • Разработване и създаване на собствен личен проект (например социална инициатива, която доброволецът иска да направи за местната общност).

Профил на доброволците:

  • възраст: 18 – 30 години;
  • добро владеене на английски език;
  • мотивирани и инициативни да изпълняват свои собствени проекти;
  • готови за работа в междукултурна атмосфера;
  • умения за адаптация към нови ситуации и за работа в екип;
  • опит в организирането на семинари и дейности или с желание да се учи.

Организацията предлага:

  • натрупване на опит за планиране на проекти и организационни умения;
  • възможност за работа като част от екип и в забързана среда;
  • повишаване нивото на говорим английски и способност за комуникация в международна среда;
  • изразяване на творчество и възможност да представят собствените си идеи за доброволчески услуги;
  • морален характер и утвърждаване на европейските ценности, чувство за солидарност и активно гражданство;
  • уважение към личното и културно многообразие.

Повече информация може да намерите тук.

Тази възможност се финансира в рамките на Европейски корпус за солидарност и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта. Доброволците ще получават всеки месец 80 евро (или еквивалента в българска валута) за храна и 120 евро за джобни пари.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 март 2021 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

Източник: Active Bulgarian Society

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в дългосрочния доброволчески проект. За повече информация се обърнете към посочения организатор или изпращаща организация.