Конкурс „Демокрация в криза? В моя град, в моята страна, в Европа”

Конкурсът отправя покана за написване на есета, в които младите хора да заявят личната си позиция, с характерната за тях критичност и непримиримост.

Организатор: Сдружение „Учебна работилница Европа“ – Плевен

Изисквания към есетата:

  • ясно формулирана авторска теза в съответствие с избраната тема;
  • целенасочена и задълбочена аргументация;
  • структурираност на изложението;
  • стилова и езикова грамотност;
  • обем до 3 600 знака (2 стандартни машинописни страници), двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12 пункта.

Условие за участие:

  • могат да се включат ученици, студенти и младежи, които ще бъдат разделени в две възрастови групи:
  1. първа възрастова група: от 13 до 18 години;
  2. втора възрастова група: от 19 до 29 години.

Творбите трябва да бъдат подписани с трите имена на автора, с посочени населено място и възраст, за ученици – училището и класа, или център/кръжок/клуб и имената на ръководителя, за студенти – висшето училище, специалност, курс, населено място.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Класираните на първите 3 места в двете възрастови групи ще получат награди – ваучери за книги от книжарници „Сиела“. По преценка на журито може да бъдат връчени и поощрителни награди. Класираните на първо място есета ще бъдат публикувани в интернет страницата на сдружение „Учебна работилница Европа“ и в сайта на проекта.

 За да участвате в конкурса, изпратете есетата си на konkurs_proektedemo2@abv.bg.

В съдържанието на имейла като тема да е посочено: „Конкурс за есе“, а като текст да бъдат написани отново имената на участника, откъде е, телефон и имейл адрес за обратна връзка.

Краен срок за участие: 31 март 2021 г.

Победителите ще бъдат обявени и наградени на Публична подиумна дискусия през 2021 г. Ако събитието се проведе онлайн, отличените в конкурса ще получат грамотите и наградите си по пощата.

За контакт: 0898515193 – Иванка Ватева, 0899139011 – Пенка Спасова

Източник: ngobg.ingo

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.