Конкурс за български младежки делегати към ООН

Ако сте уверени, че можете да отстоявате интересите на младите хора и да осигурявате ефективно младежко представителство, предизвикайте се да кандидатствате или номирайте някого за едно от местата за младежки делегат към ООН!

период на провеждане Мандат: 18 месеца: юли, 2021 г. – декември, 2022 г.

Организатор: Дружество за ООН в България

Ако бъдете избрани за делегати, вие ще:

 • бъдете част от делегацията на България на заседанията на Комисията за социално развитие през февруари 2022 г. и на 77-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2022 г.;
 • представлявате и защитавате мненията и интересите на младите хора от България на най-високо международно ниво;
 • бъдете мостът за комуникация между българската младеж и институции на национално и международно ниво;
 • проведете проучване за предизвикателствата пред младите хора в България, инициирате широки дискусии, за да разберете какви са техните идеи за разрешаването им;
 • имате възможност да участвате във вземането на решения на високо равнище;
 • отстоявате лидерската позиция на българската програма „Младежки делегати към ООН“.

Критериите за избор на младежки делегати съответстват на ценностите на позицията:

 • свобода;
 • толерантност;
 • сътрудничество;
 • уважение;
 • отговорност.

Избраните кандидати трябва да:

 • познават и споделят ценностите на ООН;
 • имат опит в управлението на идеи, проекти и хора;
 • владеят „езика на дипломацията“ и притежават умения за преговори, застъпничество и постигане на консенсус;
 • имат добри презентационни и комуникационни умения;
 • умеят да работят в екип.

Условие за участие:

 • възраст между 18 и 29 години;
 • владеете отлично английски език, писмено и говоримо;
 • познавате добре работата на ООН в сферата на младежта;
 • сте запознати с младежкия сектор в България и актуални теми, свързани с младите хора;
 • имате принос към развитието на активно гражданско общество;
 • притежавате лидерски качества, инициативност и организационни умения;
 • умеете да мотивирате и общувате с млади хора;
 • не сте член на младежка политическа партия, младежко политическо сдружение или младежка структура на политическа партия и/или коалиция;
 • сте в България по време на целия мандат от 18 месеца;
 • предвидите достатъчно времеви ресурс за изпълнение на задълженията Ви като младежки делегат по време на мандата.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие тук.

За да участвате в конкурса, подгответе своето мотивационно писмо (до 500 думи) и попълнете апликационната форма.

Ако искате да номинирате някого, попълнете тази апликационна форма.

Краен срок за участие: 16 април 2021 г.

За контакт: Ралица Диканска, тел.: 0888 92 11 30, е-mail: r.dikanska@bgyouthdelegate.org, questions@bgyouthdelegate.org

Източник: Дружество за ООН към България

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.