Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г.

Конкурсът представлява възможност за насърчаване на младите хора, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Той е част от инициативите за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната.

период на провеждане Период на провеждане на конкурса: 26 – 28 април, 2021 г.

Организатор: Министерство на образованието и науката

Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

 • Биология;
 • Химия;
 • Информатика;
 • Инженерни науки;
 • Материалознание;
 • Математика;
 • Медицина;
 • Физика;
 • Социални и хуманитарни науки;
 • Екология.

Условие за участие:

 • да сте ученици или студенти с интереси в сферата на науките.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Класиралите се на първите три места участници ще представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS). За участието си в двата форума получават парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.

Три проекта ще получат право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2021 г.

Три проекта ще получат поощрителни парични награди по 1 000 лв.

 За да участвате в конкурса, изпратете своите проекти на y.zherkova@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg.

Краен срок за участие: 7 април 2021 г.

За контакт: y.zherkova@mon.bg, vesela.vasileva@mon.bg.

Източник: МОН

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.