Обучение “Out with the burn-out!” в София, България, 5 – 11 май 2021г.

Възможност да участвате в обучeние, където ще научите как да разпознавате, предотвратявате и отстранявате стреса и феномена на професионално изтощение, известен като „burn-out“, така че да можете да подобрите качеството на вашата младежка работа, професионалното си представяне и компетенции.

Място: гр. София, България

период на провеждане  Период на провеждане: 5 – 11 май 2021г.

Организатор: ProBudnik Association

Цели на мобилността:

 • идентифициране на предизвикателствата, пред които са изправени младежки работници и преподаватели в ежедневието, и подкрепа в развиването на способността за ранно разпознаване на признаци на повишен стрес и „burn-out“
 • изграждане на капацитет за идентифициране и предотвратяване на „burn-out“, както и за отстраняването му, ще повиши вашата емоционална устойчивост, както и мотивацията ви да се представяте по-добре в рамките на вашата роля
 • фокусиране върху някои от основните принципи на емоционалната интелигентност, т.е. тази на самосъзнанието и самоуправлението

Методология на обучението:

 • основава се на принципите на неформалното образование и силно подкрепя саморефлексията, ученето чрез опит и самостоятелното обучение
 • разнообразни дейности, дискусии, семинари и т.н., за да насърчи критичното мислене и самосъзнанието
 • силен фокус върху мисленето и коучинга като изпитани методи за творческо справяне с належащи проблеми
 • набор от практически, лесни за използване инструменти ще бъдат споделени и приложени в реално време
 • английският ще бъде работният език на обучението

Профил на участниците:

 • младежки работници, младежки лидери, учители, хора, които работят пряко с младежи и / или младежки образователни организации
 • младежки обучители и възпитатели, ръководители на младежки екипи
 • младежки специалисти, които са мотивирани да споделят своя трудов опит и предизвикателства
 • младежки професионалисти, които активно се стремят да подобрят своя набор от инструменти и да го обогатят с нови, ефективни подходи
 • младежки специалисти, които са на разположение и желаят да вземат активно участие в пълната продължителност на обучението
 • младежки професионалисти, които са над 18 години и могат да общуват на английски език

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: няма

Агенцията – домакин поема разходите за настаняване и храна, пътните разходи не се поемат от организатора.

В SALTO мобилностите може да участвате веднъж годишно. Според правилата на дейността може да кандидатствате за всяко едно обучение, семинар, за които проявявате интерес, но ще бъдете одобрени само веднъж за една година. Това изискване е с цел да могат повече хора да вземат участие в Програмата. Разберете повече тук.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълните апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 22 март 2021 г.

Дата на селекция: 25 март 2021 г. За резултатите от селекцията, кандидатите се уведомяват по имейл. Ц

За контакт: Niya Petrova, probudnik@gmail.com, телефон: +359885905938

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в мобилността. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.