Онлайн обучение “Youth voice through a European digital radio”, 12 – 18 април 2021 г.

Обучението цели да се даде глас на младите хора и да осигури пространство за тяхното личностно развитие чрез създаване на европейска мрежа от цифрово радио.

Място: онлайн

период на провеждане  Период на провеждане: 12 – 18 април, 2021 г.

Организатор: Националната агенция на програма Еразъм+ в Италия

Програмата ще бъде дългосрочна и ще се проведе в две фази:

 • курс за обучение;
 • дейности за изграждане на партньорство.

Цели на курса за обучение:

 • предоставяне на възможности за обучение, развитие на умения и техническа експертиза за участниците, за да изразят собствения си глас, мнение и всякаква форма на активно участие;
 • насърчаване на активното участие на младежта в нови форми, като фокусът е върху местното ниво и местните нужди;
 • насърчаване на нови програми на Еразъм + и Европейски корпус за солидарност;
 • улесняване на обмена на добри практики и нови идеи;
 • допринасяне за засилване на чувството за принадлежност към Европа и европейските ценности;
 • даване на принос за прилагането на европейска младежка общност;
 • картографиране на съществуващи и новородени национални младежки радиостанции.

Цели на дейностите за изграждане на партньорство:

 • създаване на планове за действие или последващи идеи относно конкретни проекти;
 • подкрепа за изграждане на партньорство за изпълнение на проекти Eразъм +;
 • създаване на пространство за установяване, съвместно създаване и разработване на нови идеи, подходи, практики на участие;
 • даване на власт на младите хора чрез свързването им към международна мрежа;
 • споделяне на възможности и информация за съществуващи мрежи, които могат да засилят ролята на цифровите радиостанции и тези, които действат като посланици и репортери за европейските ценности;
 • принос за създаването на европейска мрежа от цифрови радиостанции.

Профил на участниците:

 • студенти, доброволци, младежи, преподаватели, тренери, младежки работници, работещи с младежи, специалисти от организации в областта на радиото;
 • възраст над 18 години;
 • владеене на английски език на работно ниво.

Повече информация може да намерите тук.

Няма такса за участие.

За да кандидатствате, е необходимо да се регистрирате в www.salto-youth.net и да попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 15 март 2021 г.

Дата на селекция: 29 март, 2021 г.

За контакт: Alessia Cecchini, a.cecchini@agenziagiovani.it, тел.: 0039.06.37591248

Източник: SALTO Youth

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор и контакт за връзки.