Стажант “Асистент Продажби”

Търси се човек, който иска да се развива в сферата на продажбите чрез обучителна програма, по време на която да получи знания, да се запознае с интелигентни, будни студенти и да навлезе в света на инициативите на неправителствените организации.

период на провеждане  Период на провеждане: три месеца80 часа

Работодател: Сдружение „Студенти в действие“

 Изисквания към кандидатите:

 • младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят, или са студенти и им предстои да завършат обучението си в сферата на хуманитарните или социални науки;
 • основни знания за същността на продажбите;
 • интерес към изследователската дейност и риск анализа;
 • креативно и логическо мислене;
 • мотивация за развитие в сферата на продажбите или на неправителствените организации.

 Задачи на стажанта:

 • идентифициране на подходящи възможности;
 • следване на тенденциите и развитието на пазара в България;
 • комуникация с текущи и потенциални клиенти;
 • участие в изграждането на стратегии за маркетинг, бизнес и продажби.

 Организацията предлага:

 • работа в изцяло млад екип и работа със студенти;
 • гъвкаво работно време, по два часа на ден;
 • карта за StudyHub за времето на обучителната практика;
 • опит в продажбите и изследователската и развойна дейност;
 • запознаване с особеностите на неправителствения сектор и възможност за развитие в него,

 Повече информация може да намерите тук.

 Стажът е неплатен.

 За да кандидатствате, се регистрирайте и изпратете автобиография и мотивационно писмо.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро

 За контакт: studyhub.bulgaria@gmail.com

 Източник: jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.