Стажант комуникации в екипа на Малките стъпки, гр. София

Малките стъпки търсят стажант, който да изпълнява функциите на сътрудник по комуникации и да съдейства за популяризиране на каузата на детско участие.

място на провеждане Място: ул. Пиротска 56, гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: 100 часа, разпределени в 3 месеца с начало 20 април 2021г.

Работодател: Фондация “Малките стъпки”

Изисквания към кандидатите:

 • младежи между 18 и 29 години, които састуденти трети и по-горен курс; наскоро завършили, но не работят по специалността и/или са безработни; със специалности в сферата на хуманитарните или социалните науки;
 • да имат желание да допринесат за мисията на „Малките стъпки” и детското участие;
 • да имат интерес към активно гражданско участие за промяна на средата около тях;
 • да имат афинитет към социалните мрежи и умения за активно присъствие в тях;
 • да бъдат проактивни и да осъществяват идеите, които имат;
 • добро писмено владеене на английски език;
 • образование в сферата на обществени комуникация, политически науки и неформално образование е предимство;
 • опит в доброволчество и неформално образование е предимство.

Задачи на стажанта:

 • Основна задача: популяризиране на каузата на участие на децата във вземането на решения и на развитие на компетентностите им на активни граждани чрез фейсбук страницата и други канали;
 • Развитие на английската секция на сайта на организацията;
 • Идентифициране на бизнес-асоциации и компании с активна гражданска позиция с цел въвличането им в подкрепа на гражданското образование на децата;
 • Участие заедно в проект „Практическо гражданско образование” в Националната финансово-стопанска гимназия.

Организацията предлага:

 • Възможност да станете част от иновативен за страната процес на участие на децата в процеса на вземане на решения и да бъдете защитници на техните идеи.
 • Шанс да увеличите познанията си за местната власт и да развиете умения как да промените общността, в която живеете.
 • Повишени умения за иновативно преподаване на практическо гражданско образование, работа с младежи и методи за неформално образование.
 • Личен ментор, който ще Ви поставя задачи, напътства и подкрепя по време на стажа.
 • Обучителна програма съобразена с интересите ви.
 • Гъвкаво работно време, разпределено според ангажиментите.
 • Запознаване с работата на неправителствените организации и процеса на разработване на проекти.
 • След приключване на стажа ще получите Сертификат за успешна практика.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е платен. Осигурено е заплащане от 470 лв, ще бъдете наети на граждански договор към фондация „Малките стъпки“.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо защо искате да развиете уменията за работа в гражданския сектор и как може да допринесете за популяризиране на работата на фондация „Малките стъпки“ на office@thesmallsteps.org.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 март 2021 г.

За контакт: office@thesmallsteps.org

Източник: www.ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.