Стажант “Сътрудник стопанска дейност в НПО”, гр. София

Сдружение “Общност Каузи и Начинания” търси младеж, който да се присъедини към екипа в рамките на двумесечна обучителна програма.

място на провеждане Място: гр. София

период на провеждане  Период на провеждане: 80 часов стаж, разпределен в 2 месеца по план и график

Работодател: Сдружение “Общност Каузи и Начинания”

По време на програмата младежът ще се запознае със света на неправителствените организации в страната и ще получи знания, умения и опит за стартиране, организиране, провеждане и отчитане на платени услуги като образователни инициативи за ученици, обучения за учители и родители, методическа подкрепа за училища и продажба на продукти с кауза, които са свързани с целите и нестопанската дейност на организацията в областта на развитието на характера, възпитанието и социализацията.

Изисквания към кандидатите:

  • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които не учат и не работят, или
  • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които са студенти трети и по-горен курс със специалност в сферата на хуманитарните или социални науки, или
  • Младежи от 18 до 29-годишна възраст, които наскоро са завършили висшето си образование в сферата на хуманитарните или социални науки и търсят работа или не работят по специалността си

Задачи на стажанта:

  • Проучване на международния опит в областта на науката за характера и позитивната психология и намиране на нови идеи, начини и тематични услуги за тяхното интегриране в българското училище и образование
  • Участие в популяризирането, предлагането и договарянето на съществуващи позитивни преживявания за характер, зелени училища и летни лагери за ученици и деца от училища в град София и страната
  • Участие в популяризирането, предлагането и благотворителните продажби на съществуващи продукти с кауза като тематични книги, творчески пана за характер и образователни материали по характер за деца
  • Участие в разписването и провеждането на стратегия и план за развитие на стопанската дейност в организацията

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на office@character.bg.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 март 2021 г.

За контакт: 0877 731 236, office@character.bg 

Източник: practice.character.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.