Стажант в Център по приемна грижа към Фондация “За нашите деца”, гр. София

Фондация “За нашите деца” търси мотивирани студенти, които искат да са част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства и търсят възможност да общуват с много нови колеги и клиенти.

място на провеждане Място: гр. София, кв. Сердика, ул. Гюешево № 21

период на провеждане  Период на провеждане: три месеца

Работодател: Фондация “За Нашите Деца”

Изисквания към кандидатите:

 • студенти в специалностите “Социална работа”, „Психология“ или в друго подобно направление;
 • притежават комуникационни и организационни умения;
 • имат желание за развитие на професионалните знания и умения;
 • притежават умение за самостоятелна и екипна работа.

 Задачи на стажанта:

 • Процес по подбор и оценка на кандидати за приемни родители;
 • Профили на деца настанени в приемна грижа;
 • Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и план за грижа на приемно дете;
 • Съдържание и структура на клиентско досие. Поддържане на база данни;
 • Координация между институциите за ефективна и качествена приемна грижа.

Във Фондация „За Нашите Деца“:

 • Ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си;
 • Ще развиете професионалните си и лични качества;
 • Ще работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит.

За позицията не се изисква предишен опит.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен.

Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация “За Нашите Деца” и ще получат сертификат за преминат стаж.

За да кандидатствате, изпратете автобиографията си.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: възможно най-скоро 

За контакт: Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, тел. 0889 752 566

Източник: www.jobs.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.