Стипендии на френското правителство 2021

Тази стипендия позволява на ученици, обучаващи се в последна година на средното образование, да кандидатстват за финансиране на първата им година във френското висше образование (L1) в рамките на 10 месеца.

Стипендията важи за: университети във Франция

период на провеждане  Период на стипендията: първа година на обучение във френски университет (при отличен академичен успех има възможност да бъде продължена и през следващите 2 години на обучение)

Организация, предлагаща стипендията: Френски институт в България

Профил на стипендиантите:

 • ученици – 12 клас;
 • възраст: 18 години за ниво Бакалавър (L1);
 • отличен академичен успех в училище;
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение (DELF B2 или DALF C1);
 • мотивация за поддържане на висок успех по време на обучението.

Необходими документи за кандидатстване (преведени и легализирани):

 • формуляр;
 • снимка, залепена върху формуляра;
 • копие на личната карта;
 • CV;
 • копие на академичната справка на оценките и хорариумите от 9ти, 10ти, 11ти и 1ви срок на 12ти клас;
 • копие на дипломата DELF B2 или DALF C1;
 • мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата;
 • в мотивационното писмо трябва задължително да бъдат посочени 10те желания на кандидата, формулирани в платформата Parcoursup;
 • една препоръка от преподавател.

Избраните кандидати трябва подготвят ново досие, което, след като бъде депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България, се изпраща в Campus France Париж за одобрение.

Повече информация може да намерите тук.

 За да кандидатствате, подайте целият комплект документи, преведени и легализирани, в Отдела за стипендии във Френския институт в България.

Краен срок за кандидатстване: 28 април 2021 г.

С одобрените кандидати по досие ще се проведе събеседване.

За контакт: 00 359 2 937 79 64; bissera.kolarova@institutfrancais.bg

 Източник: Френски институт в България

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти.