Ученически конкурс за журналистика „Гео Милев“

Трети национален ученически конкурс за журналистика „Гео Милев” – 2021 обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие и Къща-музей „Гео Милев”.

Организатор: Община Стара Загора

Информация за конкурса

Първият раздел “Журналистически жанрове” включва: репортаж, новина, бележка, интервю; художествен-публицистични – eсе, скица, очерк, история и аналитични: кореспонденция, коментар, статия, писмо, рецензия, беседа, обзор, мемоар.

Във втория раздел “Ученически издания” ще се приемат вестници на хартиен носител.

Условия за участие:

В първия раздел участието е индивидуално:

  • творбите трябва бъдат до 2 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12
  • участниците имат право да участват с 1 творба в жанр, но не повече от 3 творби в раздел.

Във втория раздел участието е колективно:

  • приемат се вестници на хартиен носител
  • редакционните екипи участват с по 1 брой вестници на хартиен носител
  • електронни издания – участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител

Към всяка творба трябва да бъдат посочени следните данни:

  • трите имена на участника (за индивидуално участие)
  • училище (извънучилищно звено)
  • клас
  • телефон
  • e-mail

Преди да се включите в конкурса, запознайте се с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди: Ще бъдат връчени награди за първо, втори и трето място в двата раздела, както и специална награда „Добрата новина” за индивидуална публикация, специална награда за най-добре представил се екип или индивидуален участник от Стара Загора и награда на къща-музей „Гео Милев“.

За да участвате в конкурса, принтирайте текстовете в три екземпляра и ги изпратете или донесете лично на адрес: Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 3. ЦПЛР, за журналистическия конкурс. Копия от текстовете трябва да бъдат изпратени на: konkurs.stz@mail.bg.

Краен срок за участие: 4 април 2021 г.

Отчитането ще бъде на 7 май 2021 г.

За контакт: konkurs.stz@mail.bg

Източник: www.infoz.bg

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.