Награда “Европейски гражданин” 2021

Ежегодната награда “Европейски гражданин” се присъжда за изключителни постижения, свързани в укрепването на европейската интеграция чрез израз на сътрудничество, отвореност към другите и участие в развитието на взаимното разбирателство.

Организатор: Европейски парламент

Наградата се присъжда за постижения в следните области:

  • създаване на проекти, насърчаващи по-добро взаимно разбирателство и по-тясна интеграция между гражданите на държавите-членки или улесняващи трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • осъществяване на проекти, включващи дългосрочно, трансгранично или транснационално културно сътрудничество, допринасящи за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с текущата Европейска година;
  • изпълняване на проекти, даващи конкретен израз на ценностите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Критерии за номиниране:

  • разглеждат се само проекти, осъществявани само в държави-членки на ЕС или частично в държави-членки на ЕС;
  • граждани, групи граждани, сдружения или организации могат да кандидатстват за награда „Европейски гражданин“ за проекти, които са изпълнили, или могат да номинират.

Повече информация за наградите, както и за правилата за кандидатстване и номиниране, може да намерите тук.

За да кандидатствате или номинирате някого, следвайте описаните стъпки и прикачете необходимите документи (има българска версия на сайта).

Краен срок за кандидатстване и номиниране: 29 април 2021 г.

За контакт: epsofia@europarl.europa.eu

 Източник: Европейски парламент

YOUTHub не носи отговорност за присъждането на наградата. За повече информация се обърнете към посочения организатор.