Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения

Участвайте в провеждането на ежегоден национален конкурс „Съвременните международни икономически отношения“ за учебната 2021/2022 г. чрез разработване на есе на чужд език.

Организатор: УНСС

Условия за участие:

  • имат право да участват ученици, завършващи средно образование през учебната 2020/2021 г.
  • участниците разработват есе на чужд език на тема: Международни компании на българския пазар – успешни примери и практики“ 
  • езици за разработване на есето – английски, немски, френски, испански или руски език
  • есето трябва да притежава основните признаци на всеки писмен текст – информативност, смислово и стилово единство, езикова свързаност, завършеност
  • обемът да е между 8 000 и 10 000 знака

Преди да се включите в конкурса, запознайте се с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Награди: Признава се оценка Отличен (6) от положени кандидатстудентски изпити, включително и по чужд език за кандидатстване в специалностите на професионално направление „Икономика“  на участниците, спечелили конкурса.

За да участвате в конкурса, изпратете есето си в електронен вариант на konkurs_mio@unwe.bg, както и декларация, че завършвате средното си образование през учебната 2020/2021 г.

Краен срок за участие: 16 април 2021 г.

За контакт: konkurs_mio@unwe.bg

Източник: unwe.bg

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.