Обучителна програма за развитие „Лидери на промяната“ в София-област, юни-юли 2021 г.

Програмата е разработена с цел да развие у участниците необходими компетенции, с които те да насърчават демократичния живот.

място на провеждане Място: София-област

период на провеждане  Период на провеждане:

  • 1 – 6 юни, Модул I: Равенство, справедливост и солидарност.
  • 29 юни – 4 юли, Модул II: Демокрация и лидерство.

Организатор: Фондация Фридрих Еберт

Програмата е разработена с цел да развие у участниците необходими компетенции, с които те да насърчават демократичния живот на местно, регионално и национално ниво. Така „Лидери на промяната“ е възможност за комплексно развитие на знания, отношения и умения, мислени през основни ценности на демократичното обществото –справедливостта, равенството и солидарността.

Програмата е интерактивен тренинг, т.е. разчита изключително на активното взаимодействие между участниците, от една страна, и на предложените преживелищни процеси, дейности, упражнения, материали, от друга. Лекционните форми са редки, за сметка на богато разнообразие от актуални примери и казуси, горещи политически теми за дискусия и предизвикателства към участниците.

„Лидери на промяната“ 2021 ще се проведе в два модула, както следва:

  • 1 – 6 юни, Модул I: Равенство, справедливост и солидарност. Изследваме и преживяваме от различни перспективи съдържанието и значението на тези основни за демокрацията ценности. Осмисляме ролята на тези ценности през собствения опит и практика.
  • 29 юни – 4 юли, Модул II: Демокрация и лидерство. Изграждаме връзки между ценностите и демократичния живот. Създаваме разбиране за лидерство и за ролята на личностния и организационен интегритет в демократичен контекст.

Изисквания към кандидатите: групата ще бъде съставена от максимум 22 участника, подбрани съобразно следните критерии:

  • CV, прикачено във формата за кандидатстване (в .pdf формат);
  • възраст между 19 и 35 години;
  • мотивация за участие, свързана с целите на програмата и ясно изразена във формата за кандидатстване;
  • ангажираност с политическия и обществен живот, видима от попълнената форма за кандидатстване и от CV;
  • изричен ангажимент за участие за цялото времетраене на двата модула на програмата, заявен във формата за кандидатстване;
  • кратка неформална препоръка (в .pdf формат), прикачена във формата за кандидатстване. Тя трябва да бъде от друг член на организацията, да съдържа данни за контакт с нея или него и да аргументира от перспективата на организацията защо кандидатът е подходящ участник в програмата.

Кандидатури без организационна принадлежност, както и от представители на организации, несъвместими с ценностите на Фондация Фридрих Еберт, няма да бъдат разглеждани.

При сформирането на групата ще се търси баланс по пол и по типове организационни форми (партии, НПО, синдикати и неформални обединения). В рамките на броя представители от всеки тип организационна форма ще се търси възможно по-широко представителство на различни конкретни организации.

Повече информация може да намерите тук.

Всички разходи за участие – пътни, нощувки, изхранване и работни материали – се покриват от Фондация Фридрих Еберт.

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

Всички кандидати ще бъдат информирани за резултата по електронна поща след 10 май.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 23:59 ч. на 2 май 2021 г. 

За контакт: maria.petrova@fes.bg

Източник: Фондация Фридрих Еберт

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.