Лагер “Feminist Boot Camp” 2021

Целта на тазгодишния лагер “Мечтай смело!” е овластяване на момичета и млади жени, като участничките ще могат да научат много неща, свързани с правата на жените, както и да придобият самочувствие и да създадат хубави спомени и приятелства.

период на провеждане  Период на провеждане: 6 дни през юли, 2021 г. (избраните участници ще получат повече информация)

Организатор: Български фонд за жените

Цели на лагера:

Участничките в лагера ще имат възможност да научат повече за:

  • феминистките и джендър теориите и течения;
  • историята на женските движения;
  • проблемите на съвременните жени;
  • (не)равнопоставеността на половете и човешките права;
  • различните форми на дискриминация;
  • и много други теми.

Освен знания, участничките ще придобият и развият практически умения за създаване и изпълнение на проекти, свързани с правата на жените и с постигане на равнопоставеност на половете, организиране на събития, провеждане на кампании и т.н.

По време на лагера, участничките не само ще се запознаят помежду си, но в специална защитена среда и атмосфера на сигурност и доверие, те ще могат да споделят своите лични опит и преживявания и ще имат възможност да обсъдят една с друга и с екипа на БФЖ идеите си за проекти, свързани с правата на жените в България.

Профил на участниците:

  • млади момичета и жени на възраст между 16 и 35 години;
  • ще получат предимство при кандидатстване жени и момичета от малцинствен произход, на жени и момичета с увреждания, на ЛБТ+ жени и момичета, на представителки от малки и отдалечени населени места, преживели насилие.

След приключване на лагера, участничките, самостоятелно или в екип, ще могат да кандидатстват във вътрешен конкурс за финансова подкрепа за свои проекти в размер до 3 000 лева.

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: 60 лв. на участничка

 За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 30 май 2021 г.

За контакт: office@bgfundforwomen.org

Източник: ngobg.info

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в обучението. За повече информация се обърнете към посочения организатор.