Покана за представяне на предложения по новия Европейски корпус за солидарност 2021г.-2027г.

На 15.04.2021 г. Европейската комисия обяви първата покана за представяне на предложения по новия Европейски корпус за солидарност 2021-2027.

Информация за програмата:

Със специален бюджет от над 1 милиарда евро за 2021-2027 г., новата програма на Европейския корпус за солидарност ще предложи възможности на поне 270 000 млади хора да помогнат за справяне с обществени и хуманитарни предизвикателства чрез доброволчество или чрез създаване на свои собствени проекти за солидарност.

Програмата насърчава:

 • включването и разнообразието
 • зелени практики в проекти и екологично устойчиво и отговорно поведение сред участниците и участващите организации
 • цифровия преход чрез проекти и дейности, които повишават цифровите умения и насърчават дигиталната грамотност
 • участието на младите хора в демократични процеси и гражданска ангажираност
 • мобилизиране на младите хора в проекти, насочени към здравни предизвикателства, включително въздействието на пандемията COVID-19, и възстановяване

Поканата обхваща:

 • доброволчески проекти
 • доброволчески екипи във високоприоритетни области
 • проекти за солидарност
 • етикет за качество за доброволчески дейности за солидарност
 • етикет за качество за доброволческа дейност в хуманитарна помощ

Допустимост:

 • всеки публичен или частен орган
 • групи от млади хора, регистрирани в портала на Европейския корпус за солидарност

Повече информация може да намерите тук.

За да кандидатствате, влезте в портала и попълнете апликационната форма.

Краен срок за кандидатстване: 28 май 2021 г.

За контакт: формуляр за връзка

Източник: nism.bg

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стипендиати. За повече информация се обърнете към посочените контакти и/или спонсор.