Конкурс за есе и рисунка – “НОВА Декларация на Шуман – разговор на поколенията за НОВА Европа”.

Създайте своя Декларация на Шуман – за днешна обединена Европа.

Организатор: Фондация „Съвременна плевенска медия“

По проект „НОВА Декларация на Шуман – разговор на поколенията за НОВА Европа (nEU dec)“ по програма „Европа за гражданите“ фондация „Съвременна плевенска медия“ oрганизира конкурс за есе и за рисунка на тема „Моята Декларация на Шуман“.

Условие за участие:

За есетата:

 • да са на български език;
 • ясно формулирана авторска теза в съответствие с избраната тема;
 •  целенасочена и задълбочена аргументация;
 •  структурираност на изложението;
 •  стилова и езикова грамотност;
 • обем до 3 600 знака (2 стандартни машинописни страници), двустранно подравнени, шрифт Times New Roman, 12 пункта. Обем по-голям от посочения не дава предимство.

За рисунките:

 •  Размер А4 (210х297 мм) или А3 (297х420 мм) – за предпочитане
 • Техника и материали – без ограничения, може да се ползват бои, молив, пастели, туш, смесена техника.
 • Да не са паспартирани.

Възрастови групи:

За рисунка – за ученици от 5 до 12 клас, разделени в две възрастови групи:

 1. първа възрастова група: от 5 до 8 клас;
 2. втора възрастова група: от 9 до 12 клас.

За есе – за ученици, студенти и младежи, разделени в две възрастови групи:

 1. първа възрастова група: от 14 до 18 години;
 2. втора възрастова група: от 19 до 29 години.

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

Класираните на първите 3 места в съответните категории и възрастови групи ще получат награди – ваучери за книги от книжарници „Сиела“. Kласираните на първо място есета ще бъдат публикувани в интернет страницата на фондация „Съвременна плевенска медия“ и в сайта на проекта.

 Есетата трябва да бъдат представени в електронен вид на адрес: cpmfound@abv.bg

Рисунките можете да изпратите по куриер или чрез Български пощи на адрес: Плевен 5800, ул. Стоян Михайловски“ 107, за конкурса „Моята Декларация на Шуман“.
И РИСУНКИТЕ, И ЕСЕТАТА трябва да бъдат подписани с трите имена на автора, с посочени населено място и възраст, за ученици – училището и класа, или център/кръжок/клуб и имената на ръководителя, за студенти – висшето училище, специалност, курс, родно място.
В съдържанието на имейла като „Тема“ да е посочено: „Конкурс за есе“
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Посочете пощенски адрес, на който ще можете да получите наградата си, ако стекласиран на призово място.

Краен срок за участие: 31 юли 2021 г.

За контакт: cpmfound@abv.bg и vateva.61@abv.bg

Източник: Фондация „Съвременна плевенска медия“

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.