Младежки обмен “Greenspiration” в Румъния, 2-10 август 2021 г.

Това е 9-дневна учебна програма, където имате шанса да научите за рециклирането, дизайна, устойчивостта и да създадете всичко, което винаги сте искали!

Място: Csíksomlyó, Румъния

Изпращаща организация: Фондация Смокиня

Посрещаща организация: Blue Monkey Association

период на провеждане  Период на провеждане: 2-10 август 2021 г.

Цели на проекта: Развиване на мисленето и креативността в посока устойчивост и насърчаване на рециклирането.

Профил на участниците:

  • между 17-30 години;
  • мотивиран да учат от другите;
  • устремени да споделят техники за рециклиране;
  • отдадени-ще бъдете помолени да организирате последваща дейност по проекта след завършването му.

Профил на лидерите:

  • 18+ години;
  • мотивирани да подкрепят участниците;
  • устремени да се занимават с логистиката по проекта.

  Повече информация може да намерите в инфо пакета както и на сайта на Фондация Смокиня.

Такса за участие: Фондация Смокиня изисква вноска от 20 EUR / 40 лева / от всички потвърдени кандидати.

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 180 евро.

Възстановяването на разходите за пътуване се изпраща само на тези, които участват изцяло във всички фази на проекта, включително последващи активности и разпространение.

  За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 5 юли 2021 г.

За контакт:  info@smokinya.com.

Източник: Фондация Смокиня

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.