Младежки обмен “Save Earth, Save Your Future” във Франкфурт, Германия, 9 – 18 юли 2021г.

Ето, че след дълго очакване, нещата отново се нормализират и Вие отново може да потеглите по пътя на познанието, откриването на съмишленици и нови кътчета за посещение.

Място: Франкфурт, Германия

период на провеждане  Период на провеждане: 9 – 18 юли 2021г.

Изпращаща организация: Обединени Млади Граждани

Тема на проекта:

Основните въздействия на човека върху екологичната система и подкрепа на младите хора да разработват проекти и идеи, които първо се фокусират върху тяхната основна среда и след това да ги популяризират чрез повишаване на осведомеността на младите хора за екологията.

Профил на участниците:

  • 5-ма участника на възраст 18 – 30 г.
  • един лидер (25+ год.)

Закупете самолетните билети до 21 юни 2021 г.!

Повече информация може да намерите тук.

Такса за участие: няма

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.

Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.

За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.

 Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2021 г.

Дата на селекция: 16 юни 2021г.

За контакт: young.citizens.united@gmail.com

Източник: Facebook

YOUTHub не носи отговорност за подбора на участници в младежкия обмен. За повече информация се обърнете към посочената изпращаща организация.