Стаж в НПО Портала

Информационният портал за неправителствените
организации в България търси своя нов стажант-репортер. Поемаш ли предизвикателството?

място на провеждане Място: София

период на провеждане  Продължителност: 1 месец

Работодател: НПО Портала

Изисквания към кандидатите:

  • Студенти в бакалавърски и магистърски програми;
  • Компютърна грамотност – MS Office;
  • Стажантите трябва да имат добра писмена култура и интерес към писане на различни журналистически текстове.

Не се изисква професионален опит.

Задачи на стажанта:

  • Проучване на активни граждански организации и техните инициативи.
  • Изготвяне на текстове, представящи дейности и постигнати резултати на неправителствени организации (НПО).
  • Отразяване на събития от неправителствения сектор (конференции, дискусии, кампании и др.).

Във всички дейности стажантите ще бъдат подпомагани от водещия редактор на НПО Портала.

Работният ден е непълен.

Повече информация може да намерите тук.

Заплащане: Стажът е неплатен.

За да кандидатствате, изпратете CV на editor@ngobg.info, както и написан от вас кратък текст по избрана тема.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2021 г.

За контакт:  editor@ngobg.info

Източник: НПО Портала

YOUTHub не носи отговорност за подбора на стажанти. За повече информация се обърнете към посочения работодател.