Конкурс към Десета национална конференция „Насърчаване на четенето“, 2021

Десета национална конференция „Насърчаване на четенето“, събира съмишленици и приятели, за учатие в конкурс „Съхранените думи” към младежи отдадени на една голяма кауза – четенето, словото и  грамотността.

Организатор: Център за развитие на човешки ресурси

Основна тема: “Съхранените думи”

Подтеми:

 • Думите:
  – Съхранени и съхраняващи
  – Ранени и нараняващи
  – Сломени и несломявани
  – Тъжни и натъжаващи
  – Спасени и спасяващи

Условие за участие:

 • Да се изпрати кратко представяне на идеята
 • Да се разкажат добри практики, проекти, насърчаващи четенето
 • Да се постави акцент върху значимостта на думите
 • Да се разкажат случки, в която думите са преобърнали нечии намерения, сили, живот
 • Разработките да бъдат в обем не по-големи от 2 стандартни страници, в края на които да бъдат представени: пълното име на училището / институцията, в която
  кандидатът работи; възраст на обучаемите; кратко представяне на участника; точен адрес
  на институцията; актуален телефон и е-mail за връзка с кандидата.
 • Изискване за стриктно зачитане на авторските права и спазване на правилата
  за интелектуална собственост.
 • Разработки с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса

Преди да се включите в конкурса, запознайте с пълната информация и правилата за участие в конкурса тук.

 Разработките се изпращат на e-mail адрес: ese@hrdc.bg

 • В полето Subject трябва да бъде написано: Конференция „Насърчаване на четенето“ 2021

Краен срок за участие: 17 юли 2021 г.

За контакт: : mkaraangova@hrdc.bg , 02 /915 50 24

vyakova@hrdc.bg , 02 / 915 50 93

Източник: Десета национална конференция „Насърчаване на четенето“, 2021

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.