Конкурс за младежки инициативи „Летни събития на открито“

Имаш идея? Имаш много яка идея? Имаш супер яка вдъхновяваща идея? Искаш ли да я споделиш с нас и заедно да я сбъднем, като зарадваме още твои връстници, които ще ѝ се изкефят?

Организатор: Младежки център – Пловдив

ОП „Младежки център Пловдив“ отваря нов етап в конкурса за младежки инициативи. С него цели да стимулира младежите от град Пловдив и населените места в региона да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост.

Кой може да кандидатства? 

 • физически лица от 15 до 29 г. от  гр. Пловдив, Сопот и Хисаря;
 • неформална група младежи;
 • ученически съвети;
 • творци;
 • младежки клубове.

Кой не може да кандидатства?

 • НПО;
 • Детски градини, училища, университети и други образователни структури;
 • Общински структури.

Темата на конкурса за настоящия етап е „Летни събития на открито“. Те могат да бъдат: 

 • Фестивали
 • Творчески работилници
 • Изложби
 • Музикални събития
 • Спортни събития
 • Други

Оценката на проектните предложения ще се извършва на база следните критерии:

 • Принос за реализацията на целите на проекта
 • Иновативни подходи и пространства
 • Уникалност на проекта
 • Включване на граждани в реализацията на проекта
 • Принос за привличане и развитие на нови публики
 • Устойчивост на проекта

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Процедура по кандидатстване:

Пълният пакет документи се изпраща до 31 юли 2021 г. само по електронен път, на адрес: youth.centre.plovdiv@gmail.com, като имейла е озаглавен „Конкурс за младежки инициативи – лято 2021“.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен Формуляр за кандидатстване: Формуляр за кандидатстване
 • Автобиография /творческо портфолио/представяне на кандидата/екипа
 • Писмо за потвърждение на партньорства с организации/институции (при наличие)
 • Графични и видео материали, представящи младежката инициатива – визуализации, снимки и др. (по желание)

Краен срок за участие: 31 юли 2021 г.

За контакт: youth.centre.plovdiv@gmail.com 

Източник: Младежки център – Пловдив

YOUTHub не носи отговорност за провеждането на конкурса. За повече информация се обърнете към посочения организатор.